Toiminta

Verkosto kohtaa Tuottajakahveilla

Yhdistys jatkaa Tuottajapankki-projektissa käynnistettyjä säännöllisiä Tuottajien aamukahveja. Vetovastuu siirtyy yhdistykselle vuoden 2024 alusta. Tuottajakahvit ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa pääset samalla kertaa tutustumaan eri lokaatioihin ajankohtaisten pienten alustusten lisäksi.

Voit ehdottaa uusia tutustumiskohteita ja keskusteluteemoja laittamalla esimerkiksi viestiä puheenjohtajalle osoitteeseen puheenjohtaja@luovattuottajat.fi.

Tulevat Tuottajakahvit löydät Ajankohtaista -sivulta.

Tuottajakahveilla kohtaat kollegoita ja tänne ovat tervetulleita mukaan myös muut kuin yhdistyksen jäsenet tutustumaan verkoston toimintaan!

Huom. perimme pienen kahvimaksun yhdistyksen ulkopuolisilta toimijoilta.

Tietoa ja tapahtumia

Yhdistys järjestää myös erilaisia kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tiedottaa omissa kanavissaan tuottajien työhön liittyvistä koulutuksista, työpaikoista ja ajankohtaisista asioista.

Keväällä 2024 järjestämme jäsenistölle työnohjauksen pienryhmän ja syksyllä julkaistaan ensimmäinen tuottajien oma apuraha oman osaamisen kehittämisen tueksi. Tuottajien omat tyhypäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja tietenkin yhdistyksen toimintaa juhlistetaan vuosijuhlassa aina helmikuun alussa.

Kehittämishankkeet ja tuotannot

Yhdistys osallistuu kulttuurin kehittämishankkeisiin, kuten heti perustamisvuonna 2023 Purkutaidetalo Pinni47 -konseptointiin ja operointiin Operaatio Pirkanmaan tuella. Yhdistys jatkaa erilaisia kehittämis- ja konseptointihankkeita toimintansa tukemiseksi erilaisten rahoitusten turvin, ja näin ylläpitää tuottajien parempia työskentelymahdollisuuksia sekä alan toimintaedellytyksiä tuotannollisin keinoin.

Tuottamisen tuottaminen 2024

Vuoden 2024 aikana yhdistys pilotoi tuottamisen tukipalveluita neljässä eri muodossa Tampereen kaupungin kulttuurin kehittämisavustuksen tuella. Tuottamisen tukipalveluiden avoimet haut käynnistyvät viikolla 3.

Yhdistyksen osaajia voi siis hyödyntää osana laajempia kulttuurin kehittämishankkeita ja voimme tarjota verkostomme turvin erilaisia palveluita, kuten mm. tuotteistamisen sparrauksia, apuraha- ja hankehakemusneuvontaa sekä konseptointipalveluita.